Βιομηχανία 4.0

Smart Factory automation tools and software

Οι λύσεις Connected Factory και Smart Factory όπως και ο εξοπλισμός βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης και κυκλικής οικονομίας είναι η τάση της εποχής μας. Ειδικευόμαστε σε αυτόν τον τομέα αναπτύσσοντας έξυπνα εργοστασιακά εργαλεία λογισμικού και λύσεις που ταιριάζουν σε κάθε διαδικασία. Το περιβάλλον Simatic EDGE και τα βιομηχανικά συστήματα IoT προσφέρουν το έδαφος για την ανάπτυξη εφαρμογών EDGE που όλοι γνωρίζουμε στην καθημερινή μας ζωή. Έξυπνο δεν σημαίνει περίπλοκο. Αυτός είναι ο λόγος που ξεχωρίζει το κορυφαίο εργαλείο έξυπνου εργοστασιακού αυτοματισμού που παρουσιάζεται παρακάτω. Για την απλότητά του.

Το WS-AS είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης και καταγραφής της λειτουργίας και ΟΕΕ performance και απόδοσης των σταθμών εργασίας (μηχανήματα παραγωγής) ανεξάρτητα από τεχνολογία, προμηθευτή ή τύπος, σε πραγματικό χρόνο, βασισμένο την πλατφόρμα Simatic. Καταγραφή δεδομένων και ανάλυση, ποσοστό της παραγωγής σε απόλυτους αριθμούς, στατιστική συμπεριφορά των μηχανημάτων και των χρηστών που ταξινομούνται κατά βάρδια, ημέρα, εβδομάδα, μήνα ή έτος, καθώς επίσης πρόβλεψη για μείωση της παραγωγής και πιθανά προβλήματα από τα πρώτα λεπτά λειτουργίας του σταθμού και όχι στην απογραφή της παραγωγής στο τέλος της βάρδιας. Εργαλεία και λογισμικό αυτοματισμού για το έξυπνο εργοστάσιο 4.0 Simatic EDGE Industrial IoT.

Σύστημα ανάλυσης σταθμών εργασίας WS-SA:

 • Πληροί την ανάγκη για αποτελεσματική διαχείριση της παραγωγής, αναφορά προβλημάτων, ανάλυση και πρόβλεψη απωλειών παραγωγής.
 • Παρέχει προηγμένα εργαλεία για την ανάλυση και την αναφορά 31 διαφορετικών μεταβλητών κάθε σταθμού εργασίας που παρακολουθείται και μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε μηχάνημα ανεξαρτήτως μάρκας, προμηθευτή ή τεχνολογίας.
 • Παρέχει οπτικοποίηση με χρωματικό κώδικα για εύκολη αναγνώριση, πραγματικού χρόνου δεδομένα και trends και δεν βασίζεται στην εισαγωγή στοιχείων από τον άνθρωπο.
 • Πληροί τις προδιαγραφές για ψηφιοποίηση της παραγωγής.

 

Το WS-AS είναι το απόλυτο εργαλείο για τη σύγχρονη βιομηχανία για την επίτευξη στόχων όπως αύξηση της παραγωγής, μείωση του κόστους, βελτίωση της λειτουργίας, εντοπισμός δυσλειτουργιών, κεντρικός έλεγχος και δυνατότητα έγκαιρης παρέμβασης στην αρχή του προβλήματος, καταγραφή και αρχειοθέτηση όλων των δεδομένων παραγωγής. Μείωση του χρόνου αδράνειας και των απωλειών. Βελτίωση της συνολικής ΟΕΕ απόδοσης.

Τα δεδομένα που εξάγονται από το σύστημα εκτός από τη δυνατότητα ταυτόχρονης διαχείρισης από πολλούς χρήστες (π.χ. προϊστάμενοι τμημάτων), τοπικά ή μέσω διαδικτύου, είναι real time  δεδομένα παραγωγής που δεν βασίζονται σε ανθρώπινη εισαγωγή και μπορούν να εισαχθούν ως πραγματικά δεδομένα παραγωγής στο σύστημα ERP του οργανισμού.

Οι λειτουργίες του συστήματος, που το κάνουν να ξεχωρίζει σε σύγκριση με άλλα συστήματα της αγοράς, είναι:

 • Παραγωγή και παρακολούθηση 31 διαφορετικών μεταβλητών για τον κάθε σταθμό εργασίας
 • Εισαγωγή κατάστασης σταθμού εργασίας (4 καταστάσεις) με χρωματικό κώδικα
 • Πλήρης εξατομίκευση, ανάλογα με τη διαδικασία παραγωγής ή την ανάγκη
 • Εξαγωγή δεδομένων σε reports, τα οποία είναι μεταβιβάσιμα σε συστήματα ERP
 • Ενσωματώνει τις καλύτερες ιδιότητες των ξεχωριστών υποσυστημάτων. Τα συνδυάζει και τα χρησιμοποιεί με μοναδικό τρόπο
 • Δεν βασίζεται σε τροφοδότηση δεδομένων από τον χρήστη
 • Απευθείας επίβλεψη και σύγκριση έως και πέντε βάρδιες, χωρίς αναζήτηση
 • Εύχρηστο και ευκολονόητο περιβάλλον, ακόμα και για αρχάριους χρήστες υπολογιστή
 • Ταυτόχρονη ενημέρωση πολλαπλών χρηστών μέσω δικτύου
 • Το κυριότερο: Ενσωματώνεται σε οποιοδήποτε σταθμό παραγωγής ανεξαρτήτου τεχνολογίας, κατασκευαστή, μάρκας κλπ.

Εκδόσεις:

 1. WS-AS basic: Σύστημα παρακολούθησης της παραγωγής (production monitor/audit)
 2. WS-AS Production: SAS βασικό + Στατιστικά στοιχεία +reporting
 3. WS-AS PRO: SAS βασικό + Στατιστικά στοιχεία + Εξοικονόμηση ενέργειας (PMS)
 4. WS-AS Enterpise: SAS βασικό + Στατιστικά στοιχεία + Ενέργεια + Έλεγχος παραγωγής

Το σύστημα WS-AS προσφέρει ανάπτυξη σε ένα σύστημα ασφαλούς συλλογής δεδομένων με audit trail, data integrity και secure collection of information features που συμμορφώνεται με τα πρότυπα FDA 21CFR και ANNEX 11. Ψηφιακή υπογραφή, τρία επίπεδα προστασίας και διαβάθμιση χρήσης είναι επιπλέον χαρακτηριστικά που μπορούν να εισαχθούν στο σύστημα. 

.

>Σύνοψη<

Η παραπάνω παρουσίαση αναφέρει το WS-AS ως ένα ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης και καταγραφής της λειτουργίας και απόδοσης των σταθμών εργασίας σε πραγματικό χρόνο, βασισμένο στις πλατφόρμες Simatic WINCC και EDGE. Αυτό το εργαλείο παρέχει ανάλυση και πρόβλεψη απωλειών παραγωγής και βελτιώνει την ΟΕΕ απόδοση. Παρέχει πλήρη εξατομίκευση και είναι εύχρηστο και ευκολονόητο για αρχάριους χρήστες υπολογιστή. Επιπλέον, το WS-AS δεν βασίζεται στην εισαγωγή δεδομένων από τον άνθρωπο, καθιστώντας το πιο ακριβές και αξιόπιστο. Ενσωματώνεται σε οποιοδήποτε σταθμό παραγωγής ανεξάρτητα από την τεχνολογία, τον προμηθευτή ή τη μάρκα. Αυτά τα χαρακτηριστικά κάνουν το WS-AS ένα αποτελεσματικό εργαλείο για τη διαχείριση της παραγωγής και τη βελτίωση της απόδοσης στη βιομηχανία.

.

.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Manufacturing Technology Insights Vendor View Point:  Smart is not necessarily complicated

SBIA Product Presentation

Start typing and press Enter to search