WS-AS Work Station Analysis System

Smart Factory automation tools and software

Οι λύσεις Connected Factory και Smart Factory είναι η τάση της εποχής μας. Ειδικευόμαστε σε αυτόν τον τομέα αναπτύσσοντας έξυπνα εργοστασιακά εργαλεία λογισμικού και λύσεις που ταιριάζουν σε κάθε διαδικασία. Το περιβάλλον Simatic EDGE και τα βιομηχανικά συστήματα IoT προσφέρουν το έδαφος για την ανάπτυξη εφαρμογών EDGE που όλοι γνωρίζουμε στην καθημερινή μας ζωή. Έξυπνο δεν σημαίνει περίπλοκο. Αυτός είναι ο λόγος που ξεχωρίζει το κορυφαίο εργαλείο έξυπνου εργοστασιακού αυτοματισμού που παρουσιάζεται παρακάτω. Για την απλότητά του.

 

Το WS-AS είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης και καταγραφής της λειτουργίας και ΟΕΕ performance και απόδοσης των σταθμών εργασίας (μηχανήματα παραγωγής) ανεξάρτητα από τεχνολογία, προμηθευτή ή τύπος, σε πραγματικό χρόνο, βασισμένο την πλατφόρμα Simatic. Καταγραφή δεδομένων και ανάλυση, ποσοστό της παραγωγής σε απόλυτους αριθμούς, στατιστική συμπεριφορά των μηχανημάτων και των χρηστών που ταξινομούνται κατά βάρδια, ημέρα, εβδομάδα, μήνα ή έτος, καθώς επίσης πρόβλεψη για μείωση της παραγωγής και πιθανά προβλήματα από τα πρώτα λεπτά λειτουργίας του σταθμού και όχι στην απογραφή της παραγωγής στο τέλος της βάρδιας. Εργαλεία και λογισμικό αυτοματισμού για το έξυπνο εργοστάσιο 4.0

Σύστημα ανάλυσης σταθμών εργασίας WS-SA:

 • Πληροί την ανάγκη για αποτελεσματική διαχείριση της παραγωγής, αναφορά προβλημάτων, ανάλυση και πρόβλεψη απωλειών παραγωγής.
 • Παρέχει προηγμένα εργαλεία για την ανάλυση και την αναφορά 31 διαφορετικών μεταβλητών κάθε σταθμού εργασίας που παρακολουθείται και μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε μηχάνημα ανεξαρτήτως μάρκας, προμηθευτή ή τεχνολογίας.
 • Παρέχει οπτικοποίηση με χρωματικό κώδικα για εύκολη αναγνώριση, πραγματικού χρόνου δεδομένα και trends και δεν βασίζεται στην εισαγωγή στοιχείων από τον άνθρωπο.
 • Πληροί τις προδιαγραφές για ψηφιοποίηση της παραγωγής.

 

Το WS-AS είναι το απόλυτο εργαλείο για τη σύγχρονη βιομηχανία για την επίτευξη στόχων όπως αύξηση της παραγωγής, μείωση του κόστους, βελτίωση της λειτουργίας, εντοπισμός δυσλειτουργιών, κεντρικός έλεγχος και δυνατότητα έγκαιρης παρέμβασης στην αρχή του προβλήματος, καταγραφή και αρχειοθέτηση όλων των δεδομένων παραγωγής. Μείωση του χρόνου αδράνειας και των απωλειών. Βελτίωση της συνολικής ΟΕΕ απόδοσης.

 

Τα δεδομένα που εξάγονται από το σύστημα εκτός από τη δυνατότητα ταυτόχρονης διαχείρισης από πολλούς χρήστες (π.χ. προϊστάμενοι τμημάτων), τοπικά ή μέσω διαδικτύου, είναι real time  δεδομένα παραγωγής που δεν βασίζονται σε ανθρώπινη εισαγωγή και μπορούν να εισαχθούν ως πραγματικά δεδομένα παραγωγής στο σύστημα ERP του οργανισμού.

Οι λειτουργίες του συστήματος, που το κάνουν να ξεχωρίζει σε σύγκριση με άλλα συστήματα της αγοράς, είναι:

 • Παραγωγή και παρακολούθηση 31 διαφορετικών μεταβλητών για τον κάθε σταθμό εργασίας
 • Εισαγωγή κατάστασης σταθμού εργασίας (4 καταστάσεις) με χρωματικό κώδικα
 • Πλήρης εξατομίκευση, ανάλογα με τη διαδικασία παραγωγής ή την ανάγκη
 • Εξαγωγή δεδομένων σε reports, τα οποία είναι μεταβιβάσιμα σε συστήματα ERP
 • Ενσωματώνει τις καλύτερες ιδιότητες των ξεχωριστών υποσυστημάτων. Τα συνδυάζει και τα χρησιμοποιεί με μοναδικό τρόπο
 • Δεν βασίζεται σε τροφοδότηση δεδομένων από τον χρήστη
 • Απευθείας επίβλεψη και σύγκριση έως και πέντε βάρδιες, χωρίς αναζήτηση
 • Εύχρηστο και ευκολονόητο περιβάλλον, ακόμα και για αρχάριους χρήστες υπολογιστή
 • Ταυτόχρονη ενημέρωση πολλαπλών χρηστών μέσω δικτύου
 • Το κυριότερο: Ενσωματώνεται σε οποιοδήποτε σταθμό παραγωγής ανεξαρτήτου τεχνολογίας, κατασκευαστή, μάρκας κλπ.

Εκδόσεις:

 1. SAS basic: Σύστημα παρακολούθησης της παραγωγής
 2. SAS Production: SAS βασικό + Στατιστικά στοιχεία
 3. SAS PRO: SAS βασικό + Στατιστικά στοιχεία + Εξοικονόμηση ενέργειας
 4. SAS Enterpise: SAS βασικό + Στατιστικά στοιχεία + Ενέργεια + Έλεγχος παραγωγής

SAS basic: Το κεντρικό σύστημα SAS (Σύστημα Ανάλυσης Σταθμού), είναι ένα σύστημα που συλλέγει δεδομένα από όλους τους σταθμούς εργασίας στο εργοστάσιο, τα καταγράφει, τα επεξεργάζεται και τα παρουσιάζει σε χρήστες που τα χρειάζονται (επιβλέποντες εξαρτημάτων, διευθυντές κ.τ.λ.) είτε τοπικά είτε μέσω διαδικτύου.

SAS production: Διαθέτει όλες τις λειτουργίες της έκδοσης «Βασικό», συν καταγραφή και ανάλυση των στατιστικών στοιχείων από τους σταθμούς εργασίας με την πάροδο του χρόνου.

SAS Pro: Διαθέτει όλες τις λειτουργίες της έκδοσης «Παραγωγή», ενώ εκδίδει και μια επιπλέον μονάδα για σενάρια υλοποίησης και εφαρμογής, καθώς και για εξοικονόμηση ενέργειας στα μηχανήματα και τις διαδικασίες.

SAS Enterprise: Ένα ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου της παραγωγής, το οποίο συνδυάζει μοναδικά πλεονεκτήματα και επεκτείνει τις δυνατότητες του SAS με κωδικοποίηση και παρακολούθηση των πρώτων υλών, των μειγμάτων, των τελειωμένων προϊόντων, της εισαγωγή, ενώ παρακολουθεί την ανάλυση της σειράς παραγωγής, της καταγραφής και της κωδικοποίησης σε όλα τα επίπεδα και της συνολικής αποδοτικότητας του εξοπλισμού.

Το σύστημα WS-AS προσφέρει ανάπτυξη σε ένα σύστημα ασφαλούς συλλογής δεδομένων με audit trail, data integrity και secure collection of information features που συμμορφώνεται με τα πρότυπα FDA 21CFR και ANNEX 11. Ψηφιακή υπογραφή, τρία επίπεδα προστασίας και διαβάθμιση χρήσης είναι επιπλέον χαρακτηριστικά που μπορούν να εισαχθούν στο σύστημα. 

SBIA Product Presentation

Start typing and press Enter to search